Handledning

för att växa i sin yrkesroll

Under 2017-2018 satsade Familjefokus på  att gå handledarutbildning för att på så sätt vara ett stöd till personal inom skola, förskola, socialtjänst och andra verksamheter som har barn och familjer i fokus.

Genom att erbjuda psykosocial handledning till personal kan vi nu skapa forum för samtal och reflektion som kan bidra till att stärka relationerna i er arbetsgrupp och behålla er professionalitet även i perioder av hög press. 

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som har som uppgift att möta och förhålla sig till människor som befinner sig i mer eller mindre utsatta situationer.

Familjefokus erbjuder processinriktad handledning där den yrkesverksamme får möjlighet att utvecklas både i sin yrkesutövning och på ett mer personligt plan. Handledning syftar till att medvetandegöra det sätt man som yrkesverksam använder sig själv som verktyg för att vara till hjälp för de människor vi möter.

En attraktiv och hälsosam arbetsplats erbjuder handledning till sin personal redan innan krisen är ett faktum.

Här kan du läsa mer om psykosocial handledning http://www.handledarforeningen.com/psykosocial-handledning/.

 

Kontakta Sara Winter för en diskussion kring handledning i din arbtesgrupp
sara.winter@familjefokus.nu
0733-720939

 

Handledning

för att växa i sin yrkesroll

Under 2017-2018 satsade Familjefokus på  att gå handledarutbildning för att på så sätt vara ett stöd till personal inom skola, förskola, socialtjänst och andra verksamheter som har barn och familjer i fokus.

Genom att erbjuda psykosocial handledning till personal kan vi nu skapa forum för samtal och reflektion som kan bidra till att stärka relationerna i er arbetsgrupp och behålla er professionalitet även i perioder av hög press. 

Varför handledning?

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som har som uppgift att möta och förhålla sig till människor som befinner sig i mer eller mindre utsatta situationer.

Familjefokus erbjuder processinriktad handledning där den yrkesverksamme får möjlighet att utvecklas både i sin yrkesutövning och på ett mer personligt plan. Handledning syftar till att medvetandegöra det sätt man som yrkesverksam använder sig själv som verktyg för att vara till hjälp för de människor vi möter.

En attraktiv och hälsosam arbetsplats erbjuder handledning till sin personal redan innan krisen är ett faktum.

Här kan du läsa mer om psykosocial handledning http://www.handledarforeningen.com/psykosocial-handledning/.

 

Kontakta Sara Winter för en diskussion kring handledning i din arbtesgrupp
sara.winter@familjefokus.nu
0733-720939