Marte Meo

av egen kraft

Marte meo är latin och kan fritt översättas med ”av egen kraft”. Metoden utvecklades under -70 och -80 talen i Nederländerna av Maria Aarts . I Sverige har metoden använts sedan 1990.

 

Marte meo bygger på att familjen har en frågeställning som de vill arbeta med, till exempel ”Jag vill att mina barn ska lyssna på mig”. Därefter filmar man familjen i vardagliga situationer såsom i lek eller måltider. Efter det analyseras och redigeras filmen och de sekvenser som visar ett fungerande och utvecklande samspel klipps ut. Filmklippen återges för familjen och det fungerande samspelet tydliggörs.

 

Efter att ha arbetat med Marte meo i flera år är det tydligt vilken positiv effekt det har. Familjen känner sig stärkt genom att fokus läggs på det som fungerar och kan på så sätt fortsätta att utveckla det. Marte meo är i dag en metod som är spridd över hela världen, där det ständigt pågår ett utvecklingsarbete över nya områden som det kan användas inom.

 

Du kan läsa mer om Marte meo på martemeoforeningen.se