Föräldramöte

Gott föräldraskap

Familjefokus erbjuder förskolor och skolor en föreläsning som är tänkt att du som ni kan använda vid föräldramöte eller som en fristående föreläsning. Vi vill ge de föräldrar ni träffar ny energi och inspiration i sitt föräldraskap. Vi utgår från de föräldrautbildningar som finns i många kommuner och presenterar en koncentrerad föreläsning, där teorier bakom föräldraskap presenteras på ett lättsamt och enkelt vis. Vi vill att alla ska kunna gå hem och känna sig påfyllda i sitt föräldraskap.

Vi har möjlighet att prata med föräldrarna till era barn/elever utifrån deras önskemål. Vår erfarenhet är att många vill prata om konflikter och hur man som förälder kan göra för att undvika eller hantera dessa. Vi utgår alltid ifrån grunden i alla mänskliga relationer; tid tillsammans, om vikten av att ha goda stunder tillsammans och att dessa stunder inte nödvändigtvis kräver enorma resurser vare sig ekonomiska, tidsmässiga eller energikrävande.

Kurator på förskolan

ett tidigt stöd till föräldrar och barn

Vi tycker att det borde vara lika självklart med kurator på en förskola som på en skola. Att kunna erbjuda föräldrar  stöd och hjälp när problemen uppstår är ett relativt enkelt sätt att förebygga att det lilla problemet växer sig stort.

Ibland räcker det inte enbart med samtal om föräldraskapet för att nå en hållbar förändring. Vi har möjlighet att använda oss av mer konkreta metoder som tex Marte Meo, som är en metod där man filmar samspelet mellan barn och förälder. Filmen används dels för att se vad som saknas i samspelet och dels lyfta fram det som fungerar. Marte Meo är en metod som ofta uppskattas av familjer då fokus är på det som fungerar.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring hur vi kan möta just era behov.

Ta upp oron

Det svåra samtalet

Ta upp oron är en föreläsning som riktar sig till dig som i ditt yrke träffar barn och föräldrar och som någon gång varit orolig för hur barnen har det hemma. Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen deras familjer och underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro. Vi tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

Handledning

att utvecklas i sin yrkesutövning

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som har som uppgift att möta och förhålla sig till människor som befinner sig i mer eller mindre utsatta situationer.

Familjefokus erbjuder processinriktad handledning där den yrkesverksamme får möjlighet att utvecklas både i sin yrkesutövning och på ett mer personligt plan. Handledning syftar till att medvetandegöra det sätt man som yrkesverksam använder sig själv som verktyg för att vara till hjälp för de människor vi möter.

En attraktiv och hälsosam arbetsplats erbjuder handledning till sin personal redan innan krisen är ett faktum.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan arbeta tillsammans.

Föräldramöte

Gott föräldraskap

Familjefokus erbjuder förskolor och skolor en föreläsning som är tänkt att du som ni kan använda vid föräldramöte eller som en fristående föreläsning. Vi vill ge de föräldrar ni träffar ny energi och inspiration i sitt föräldraskap. Vi utgår från de föräldrautbildningar som finns i många kommuner och presenterar en koncentrerad föreläsning, där teorier bakom föräldraskap presenteras på ett lättsamt och enkelt vis. Vi vill att alla ska kunna gå hem och känna sig påfyllda i sitt föräldraskap.

Vi har möjlighet att prata med föräldrarna till era barn/elever utifrån deras önskemål. Vår erfarenhet är att många vill prata om konflikter och hur man som förälder kan göra för att undvika eller hantera dessa. Vi utgår alltid ifrån grunden i alla mänskliga relationer; tid tillsammans, om vikten av att ha goda stunder tillsammans och att dessa stunder inte nödvändigtvis kräver enorma resurser vare sig ekonomiska, tidsmässiga eller energikrävande.

Kurator på förskolan

ett tidigt stöd till föräldrar och barn

Vi tycker att det borde vara lika självklart med kurator på en förskola som på en skola. Att kunna erbjuda föräldrar  stöd och hjälp när problemen uppstår är ett relativt enkelt sätt att förebygga att det lilla problemet växer sig stort.

Ibland räcker det inte enbart med samtal om föräldraskapet för att nå en hållbar förändring. Vi har möjlighet att använda oss av mer konkreta metoder som tex Marte Meo, som är en metod där man filmar samspelet mellan barn och förälder. Filmen används dels för att se vad som saknas i samspelet och dels lyfta fram det som fungerar. Marte Meo är en metod som ofta uppskattas av familjer då fokus är på det som fungerar.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring hur vi kan möta just era behov.

Ta upp oron

Det svåra samtalet

Ta upp oron är en föreläsning som riktar sig till dig som i ditt yrke träffar barn och föräldrar och som någon gång varit orolig för hur barnen har det hemma. Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen deras familjer och underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro. Vi tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

Handledning

att utvecklas i sin yrkesutövning

Handledning är en etablerad form av stöd och utveckling i yrkesrollen för personal som har som uppgift att möta och förhålla sig till människor som befinner sig i mer eller mindre utsatta situationer.

Familjefokus erbjuder processinriktad handledning där den yrkesverksamme får möjlighet att utvecklas både i sin yrkesutövning och på ett mer personligt plan. Handledning syftar till att medvetandegöra det sätt man som yrkesverksam använder sig själv som verktyg för att vara till hjälp för de människor vi möter.

En attraktiv och hälsosam arbetsplats erbjuder handledning till sin personal redan innan krisen är ett faktum.

Kontakta oss för att få veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan arbeta tillsammans.