Föreläsningar och workshops

Här hittar du två av våra mest efterfrågade föreläsningar. Dessa båda går att utveckla och byggas ut för att passa just era behov. Ta upp oron kan med fördel användas som en serie samtal tillsammans med personal för att fördjupa samtalet och på så sätt bli mer trygg i sin yrkesroll.

Gott föräldraskap har tid tillsammans som grund och kan byggas på med fokus på  teman som till exempel att få syskon, skärmtid, konflikter eller stress.

 

Ta upp oron

det svåra samtalet

Ta upp oron är en föreläsning som riktar sig till dig som i ditt yrke träffar barn och föräldrar och som någon gång varit orolig för hur barnen har det hemma. Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen deras familjer och underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro. Vi tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

Gott föräldraskap

tid tillsammans

Familjefokus erbjuder förskolor och skolor en föreläsning som är tänkt att du som ni kan använda vid föräldramöte eller som en fristående föreläsning. Vi vill ge de föräldrar ni träffar ny energi och inspiration i sitt föräldraskap. Vi utgår från de föräldrautbildningar som finns i många kommuner och presenterar en koncentrerad föreläsning, där teorier bakom föräldraskap presenteras på ett lättsamt och enkelt vis. Vi vill att alla ska kunna gå hem och känna sig påfyllda i sitt föräldraskap.

Vi har möjlighet att prata med föräldrarna till era barn/elever utifrån deras önskemål. Vår erfarenhet är att många vill prata om konflikter och hur man som förälder kan göra för att undvika eller hantera dessa. Vi utgår alltid ifrån grunden i alla mänskliga relationer; tid tillsammans, om vikten av att ha goda stunder tillsammans och att dessa stunder inte nödvändigtvis kräver enorma resurser vare sig ekonomiska, tidsmässiga eller energikrävande.

För att  få mer information om hur vi kan möta era behov och för att boka en föreläsning, kontakta oss genom att ringa eller skriva ett mail Kontakt

Föreläsningar och workshops

Här hittar du två av våra mest efterfrågade föreläsningar. Dessa båda går att utveckla och byggas ut för att passa just era behov. Ta upp oron kan med fördel användas som en serie samtal tillsammans med personal för att fördjupa samtalet och på så sätt bli mer trygg i sin yrkesroll.

Gott föräldraskap har tid tillsammans som grund och kan byggas på med fokus på  teman som till exempel att få syskon, skärmtid, konflikter eller stress.

Ta upp oron

det svåra samtalet

Ta upp oron är en föreläsning som riktar sig till dig som i ditt yrke träffar barn och föräldrar och som någon gång varit orolig för hur barnen har det hemma. Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen deras familjer och underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro. Vi tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

Gott föräldraskap

tid tillsammans

Familjefokus erbjuder förskolor och skolor en föreläsning som är tänkt att du som ni kan använda vid föräldramöte eller som en fristående föreläsning. Vi vill ge de föräldrar ni träffar ny energi och inspiration i sitt föräldraskap. Vi utgår från de föräldrautbildningar som finns i många kommuner och presenterar en koncentrerad föreläsning, där teorier bakom föräldraskap presenteras på ett lättsamt och enkelt vis. Vi vill att alla ska kunna gå hem och känna sig påfyllda i sitt föräldraskap.

Vi har möjlighet att prata med föräldrarna till era barn/elever utifrån deras önskemål. Vår erfarenhet är att många vill prata om konflikter och hur man som förälder kan göra för att undvika eller hantera dessa. Vi utgår alltid ifrån grunden i alla mänskliga relationer; tid tillsammans, om vikten av att ha goda stunder tillsammans och att dessa stunder inte nödvändigtvis kräver enorma resurser vare sig ekonomiska, tidsmässiga eller energikrävande.

För att  få mer information om hur vi kan möta era behov och för att boka en föreläsning, kontakta oss genom att ringa eller skriva ett mail Kontakt