Systemiskt familjearbete

del av en helhet

När vi säger att vi arbetar systemiskt menar vi att vi arbetar med hela familjen och det samanhang familjen befinner sig i. Ingen person, barn eller vuxen är helt fristående, alla påverkas av sin omgivning. Om någon eller något förändras påverkar det andra i familjen. Därför arbetar vi med hela familjen i samtal. Även om hela familjen inte är i rummet samtidigt utgår samtalet ifrån hur relationerna i familjen påverkar och påverkas av det vi pratar om.

Ingen familj är den andra lik, därför är våra samtal inte heller stöpta i någon fast modell. Grunden är systemisk men samtalen och mötena utformar vi tillsammans med våra uppdragsgivare dvs familjer och socialsekreterare.

Varmt välkomna att kontakta oss för ett samtal om hur vårt samarbet kan se ut

mobil

What is the pattern that connects the crab to the lobster and the primrose to the orchid, and all of them to me, and me to you?

Gregory Bateson