FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik. Insatsen utvecklades under 1970-talet av psykolog James Alexander, USA, och används i Sverige sedan 1991.

FFT är riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 år som visar ett relationsförsvårande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Det kortsiktiga syftet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är syftet är att ungdomens relationsförsvårande beteende ska upphöra.

Familjebehandling med metoden FFT syftar till att åstadkomma en mer stödjande kommunikation och mer ömsesidigt samspel inom familjen.

Vill du läsa mer om metoden finns det att läsa på FFT-Sverige och socialstyrelsen.se