svart_upgrd

Berätta för varandra:

Vad tycker du är viktigast i en parrelation? 

Lyssna på din partner, kanske har ni olika tankar om vad som r viktigast i en relation. Avvisa inte varandras tankar som fel eller konstiga men ställ gärna följdfrågor!
" Intressant, jag tänker såhär..."