Var och en i sällskapet berättar för de andra. Ni lyssnar på varandra, ställer kanske följdfrågor?

Om du kunde resa i tid och rum och fick möjlighet att tjuvlyssna på någon, vem skulle du tjuvlyssna på?
Varför just honom/henne?

Eller:

Om du fick vara med i ett samtal mellan "x" och "y" vad skulle ni prata om?

Vem är "x" och "y"?
Skulle din medverkan i samtalet påverka någon särskild händelse? Vilken? Hur?