Övedsklost

Övedskloster har, i olika former, funnits i ungefär 900 år.

De ursprungliga byggnaderna grundades av ärkebiskop Eskil i Lund vid 1100-talets mitt och tillägnades den heliga Trefaldigheten. De som först bosatte sig i Öved kom från Premontré i Frankrike.

Relativt lite är känt om den heliga Trefaldighetens kloster och dem som levde där. Att döma av de många gårdar och den mark som så småningom kom att tillhöra klostret verkar det emellertid som om det förde en relativ välmående tillvaro. De gamla klosterbyggnaderna stod där dagens slott idag ligger.
(källa: https://www.ovedskloster.com/besok-oss/slottet/kulturhistoria/)

Vilka var det som först bodde bodde här på Öveds kloster?

1.  Nunnor

x.  Munkar

2.  Både nunnor och munkar

 

Rätt svar:
x. Munkar