Övedsklost

Varför börjar storken intressera sig för Öved?

1.  Storken gillar grodor som finns på våtmarkerna

X.  Storken vill, precis som de flesta andra, bo vackert!

2.  Storken är inte alls intresserad av Öved, den har flugit fel och råkade hamna här.

Stork
Stork

Rätt svar:
1. Storken gillar grodor