Övedsklost

I början av 1900-talet byggdes järnvägslinjen Landskrona-Kävlinge-Sjöbo. Banan gick längs Vombsjöns nordöstra strand bara några meter från vattnet med fin utsikt över sjön.

Hur många järnvägsstationer fanns inom ett avstånd på 7 km år 1910?

(källa Charlotte Ramel-Andersson & http://www.vressel.se/omkring/texter/stationen/index.html)

 

1.     En station: Öveds station

x.     Två stationer: Öveds och Bjärsjölagårds station

2.      Fyra stationer: Öveds-, Bjärsjölagårds-, Täpperöds- och      Klostersågens station

lånad bild digitaltmuseum.se
lånad bild digitaltmuseum.se

Rätt svar:
2. Fyra stationer