svart_upgrd

Fråga varandra

Vad behöver du när du är trött och sliten? Kan jag göra något för att hjälpa dig då?

Lyssna på varandra och ställ gärna följdfrågor. Det finns inget rätt eller fel svar, bara svar som går att diskutera.

"Så du behöver ditten jag datten, kan vi mötas halvvägs?"