svart_upgrd

Berätta för varandra:

"I boken om mitt liv skulle jag skriva ett kapitel om... därför att..."

Lyssna och ställ gärna följdfrågor. Det finns inget facit, alltså inget rätt eller fel. "Du tänker si jag tänker så..."