Familjesamtal

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån.

Vi erbjuder familjebehandling där vi arbetar med hela familjen i fokus. Det kan ske genom samtal, där vi jobbar med att bryta gamla mönster och försöker hitta nya fungerande vägar framåt.

Vilka familjemedlemmar som deltar i samtalen beror på situationen, men ofta är det positivt om hela familjen kan vara med.

Oavsett om far- och morföräldrar är ett stöd eller om det är en taggig relation kan de bjudas med till familjesamtal om ni önskar det. Även små barn kan bidra på ett positivt sätt i ett samtal.

Hör av dig till oss så pratar vi om hur vi skulle kunna vara till hjälp för dig och din familj.