Familjesamtal

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån. Det kan t. ex. vara efter en utredning på socialtjänsten där man kommit fram till att mer stöd behövs men det kan också vara att man själv som förälder anser att ens familj behöver stöd. Vi erbjuder familjebehandling där vi arbetar med hela familjen i fokus. Det kan ske genom samtal, där man jobbar med att bryta gamla mönster och försöker hitta nya fungerande vägar.

Vilka familjemedlemmar som deltar i samtalen beror på situationen, men ofta är det positivt om hela familjen kan vara med. Oavsett om far- och morföräldrar är ett stöd eller om det är en taggig relation kan de bjudas med till familjesamtal om ni önskar det. Även små barn kan bidra på ett positivt sätt i ett samtal.

Ibland räcker det inte med att jobba med samtal och då kan vi även arbeta praktiskt hemma hos familjen och utgå från de situationer som uppstår i familjen. I familjebehandling kan vi kombinera flera av våra metoder allt utifrån behov, till exempel FFT samtal eller Marte meo behandling.

Kontakta oss för att diskutera hur vi skulle kunna vara till hjälp för dig och din familj

Familjesamtal

Familjesamtal

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån. Det kan t. ex. vara efter en utredning på socialtjänsten där man kommit fram till att mer stöd behövs men det kan också vara att man själv som förälder anser att ens familj behöver stöd. Vi erbjuder familjebehandling där vi arbetar med hela familjen i fokus. Det kan ske genom samtal, där man jobbar med att bryta gamla mönster och försöker hitta nya fungerande vägar.

Vilka familjemedlemmar som deltar i samtalen beror på situationen, men ofta är det positivt om hela familjen kan vara med. Oavsett om far- och morföräldrar är ett stöd eller om det är en taggig relation kan de bjudas med till familjesamtal om ni önskar det. Även små barn kan bidra på ett positivt sätt i ett samtal.

Ibland räcker det inte med att jobba med samtal och då kan vi även arbeta praktiskt hemma hos familjen och utgå från de situationer som uppstår i familjen. I familjebehandling kan vi kombinera flera av våra metoder allt utifrån behov, till exempel FFT samtal eller Marte meo behandling.

Kontakta oss för att diskutera hur vi skulle kunna vara till hjälp för dig och din familj