Nätverksmöte

SIP

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in viktiga personer kring vuxna, barn eller en familj för att på så sätt ta del av varandras erfarenheter, åsikter och tankar om det som mötet gäller. Det är också ett tillfälle att prata om hur man bäst går vidare framåt. Vid ett nätverksmöte är det viktigt att det finns tillräckligt med tid att prata därför är det vanligt att vi avsätter två - tre timmar till mötet.

Ett nätverksmöte är ett utmärkt sätt att tillsammans hitta nya sätt att samarbeta på så att det blir till gagn för individen och dennes familj. På ett nätverksmöte är det nätverksledarens uppgift att se till så att alla inbjudna får komma till tals och fördelar ordet. Ett nätverksmöte är generellt sett inte ett beslutsfattande möte utan ska ses som ett forum där alla viktiga inblandade träffas och diskuterar hur de på bästa möjliga sätt ska samarbeta och även informera varandra om vem som gör vad och varför.

Precis som alla människor är olika och unika är inget nätverksmöte det andra likt. Därför är det svårt att beskriva hur just ditt möte kommer att bli.

 Vill du veta mer om Nätverksmöte?

Titta in på Nätverkskompaniets hemsida eller titta på denna filmen från godamoten.se.

 

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras.

Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §). Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Som nätverksledare erbjuder vi er goda möten för att främja samordning och samarbete mellan olika professioner och den enskilde individen.

Läs mer om SIP på socialstyrelsen.se eller se filmen om SIP här

Det kan vara en fördel att använda sig av nätverksmöte eller SIP när:

 • det finns olika myndigheter som t.ex. förskola, skola, socialtjänst sjukvård och psykiatri m.fl. som behöver samarbeta för individens bästa
 • skolsituationen för ett barn eller ungdom är svår
 • i början och/eller i slutet av en utredning
 • ett barn eller ungdom placeras i familjehem
 • ett barn eller ungdom varit i familjehem och ska tillbaka hem till sin biologiska familj
 • en vuxen varit på behandling och är på väg hem igen

Without context words and actions have no meaning at all

Gregory Bateson

Nätverksmöte

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in viktiga personer kring vuxna, barn eller en familj för att på så sätt ta del av varandras erfarenheter, åsikter och tankar om det som mötet gäller. Det är också ett tillfälle att prata om hur man bäst går vidare framåt. Vid ett nätverksmöte är det viktigt att det finns tillräckligt med tid att prata därför är det vanligt att vi avsätter två - tre timmar till mötet.

Ett nätverksmöte är ett utmärkt sätt att tillsammans hitta nya sätt att samarbeta på så att det blir till gagn för individen och dennes familj. På ett nätverksmöte är det nätverksledarens uppgift att se till så att alla inbjudna får komma till tals och fördelar ordet. Ett nätverksmöte är generellt sett inte ett beslutsfattande möte utan ska ses som ett forum där alla viktiga inblandade träffas och diskuterar hur de på bästa möjliga sätt ska samarbeta och även informera varandra om vem som gör vad och varför.

Precis som alla människor är olika och unika är inget nätverksmöte det andra likt. Därför är det svårt att beskriva hur just ditt möte kommer att bli.

 Vill du veta mer om Nätverksmöte?

Titta in på Nätverkskompaniets hemsida eller titta på denna filmen från godamoten.se.

 

Det kan vara en fördel att använda sig av nätverksmöte eller SIP när:

 • det finns olika myndigheter som t.ex. förskola, skola, socialtjänst sjukvård och psykiatri m.fl. som behöver samarbeta för individens bästa
 • skolsituationen för ett barn eller ungdom är svår
 • i början och/eller i slutet av en utredning
 • ett barn eller ungdom placeras i familjehem
 • ett barn eller ungdom varit i familjehem och ska tillbaka hem till sin biologiska familj
 • en vuxen varit på behandling och är på väg hem igen

SIP

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras.

Samordnad individuell plan är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §). Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Som nätverksledare erbjuder vi er goda möten för att främja samordning och samarbete mellan olika professioner och den enskilde individen.

Läs mer om SIP på socialstyrelsen.se eller se filmen om SIP här

Without context words and actions have no meaning at all

Gregory Bateson