Vi måste prata om oron är en föreläsning som riktar sig till dig som någon gång varit orolig för hur barnen har det hemma.

Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen och deras familjer. Vi hoppas att vi kan underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro.

Vi måste prata om oron tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord. Tyngdpunkten i föreläsningen ligger dock på steget före en orosanmälan, dvs om och vad som kan göras innan.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

Här kan ni titta på en presentation av vår orosföreläsning

 

girl-3422711_1920

Vi måste prata om oron är en föreläsning som riktar sig till dig som någon gång varit orolig för hur barnen har det hemma.

Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen och deras familjer. Vi hoppas att vi kan underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro.

Vi måste prata om oron tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord. Tyngdpunkten i föreläsningen ligger dock på steget före en orosanmälan, dvs om och vad som kan göras innan.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

Här kan ni titta på en presentation av vår orosföreläsning