Utvärdering

ett sätt att utvecklas

Efter varje föreläsning och varje uppdrag vi avslutar ber vi åhörare och uppdragsgivare att fylla i en kort utvärdering. Vi vill på detta vis försäkra oss om att det vi gör är till nytta för våra kunder och vi tar till oss av alla tips och råd.

Inför kommande föreläsningar har vi bl.a utökat tiden för diskussion då detta varit en återkommande synpunkt från föräldrar vi träffat.

Tack för all fin respons! Vi kommer fortsätta ta tillvara era synpunkter för att fortsätta möta er på bästa sätt!

Familjefokus hösten 2018

Om handledning

♠ "det var första gången jag hade en positiv erfarenhet av handledning" ♠  "Det kändes alltid bra att gå dit." ♠ "Själv hade jag inte haft något emot att ha dig kvar som vår handledare." ♠


Om familjebehandling

♠ "...en oberoende familjebehandlare som gjort en mycket stor skillnad för familjen, både i det som varit och framåt" ♠ "tack för din hjälp/../vi har en fin relation nu"♠ ♠"Målen med insatsen är uppfyllda och det kändes absolut meningsfullt för oss" ♠ " det var enkelt att samarbeta med familjebehandlaren"


Om föreläsningar

♠"Vill bara tacka er för en mycket fin föreläsning. Det öppnade upp för mycket givande diskussioner. Föräldrarna sa att de uppskattade detta."♠ "Jag tror ni "sått lite frö" här i Småland!" ♠  "Ni har erfarenhet, det märks" ♠ "Det känns som ni så klockrent förmedlar de tankar och värderingar som vi i vårt arbetslag har." ♠


Utvärdering

ett sätt att utvecklas

Efter varje föreläsning och varje uppdrag vi avslutar ber vi åhörare och uppdragsgivare att fylla i en kort utvärdering. Vi vill på detta vis försäkra oss om att det vi gör är till nytta för våra kunder och vi tar till oss av alla tips och råd.

Inför kommande föreläsningar har vi bl.a utökat tiden för diskussion då detta varit en återkommande synpunkt från föräldrar vi träffat.

Tack för all fin respons! Vi kommer fortsätta ta tillvara era synpunkter för att fortsätta möta er på bästa sätt!

Familjefokus hösten 2018

Om handledning

 "det var första gången jag hade en positiv erfarenhet av handledning"   "Det kändes alltid bra att gå dit."  

"Själv hade jag inte haft något emot att ha dig kvar som vår handledare." 


Om familjebehandling

"...en oberoende familjebehandlare som gjort en mycket stor skillnad för familjen, både i det som varit och framåt" 

 "tack för din hjälp/../vi har en fin relation nu"

"Målen med insatsen är uppfyllda och det kändes absolut meningsfullt för oss"

" det var enkelt att samarbeta med familjebehandlaren"


Om föreläsningar

"Vill bara tacka er för en mycket fin föreläsning. Det öppnade upp för mycket givande diskussioner. Föräldrarna sa att de uppskattade detta."

"Jag tror ni "sått lite frö" här i Småland!"   "Ni har erfarenhet, det märks"  

"Det känns som ni så klockrent förmedlar de tankar och värderingar som vi i vårt arbetslag har."