karin

Det är jag som är Karin Herrlander

1990 blev jag klar socialpedagog men efter vidareutbildning har jag tagit socionomexamen och arbetat som socionom sedan år 2005. Jag har under flera år arbetat på institution med utredningar av familjer med spädbarn och har under de senaste tio åren haft fokus på familjebehandling i kommunal öppenvård. Jag har under dessa år vidareutbildat mig inom olika metoder för att kunna möta de olika behov av stöd som en familj kan ha. Vidareutbildningarna ger mig behörighet att arbeta som  bl.a. Nätverksledare, Marte meo terapeut samt leda föräldrautbildning i metoderna Komet och COPE.

I januari 2019 satte var det min tur att sätta mig i skolbänken igen. Jag är nu mitt uppe i att kombinera arbete med studier och vidareutbildar mig inom familjeterapi, Steg 1 på Socialhögskolan i Lund. Det är mycket spännande och jag ser fram emot vad allt det nya kan ge!

sara

Det är jag som är Sara Winter,

sommaren 2005 blev jag klar socionom och började min karriär på Individ och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun. I Staffanstorp stannade jag i tio år innan jag hösten 2015 började arbeta inom öppenvården i Malmö stad som familjebehandlare. Under mina år som socialarbetare har tonåringar och deras familjer varit i mitt fokus. Det är en ynnest för mig att bjudas in i deras orädda men ibland  vilsna och ängsliga värld. Att som förälder se sina små barn bli stora och välja sina egna vägar kan vara lika skrämmande och kännas lika vilset som för den sökande tonåringen. I mitt arbete med familjer tar jag hjälp av bl.a metoder som KOMET och FFT.  Både Karin och jag har valt att främst arbeta med hela familjen och dess nätverk eftersom vi alla är delar av en större helhet. Vår nätverksledarutbildning hjälper oss att arbeta i den riktningen, att se individen i ett större sammanhang.

Under 2018 har jag utbildat mig så att jag förutom familjearbete även kan erbjuda handledning till er som arbetar inom skola, förskola, socialtjänst och andra människovårdande yrken.

karin

Det är jag som är Karin Herrlander

1990 blev jag klar socialpedagog men efter vidareutbildning har jag tagit socionomexamen och arbetat som socionom sedan år 2005. Jag har under flera år arbetat på institution med utredningar av familjer med spädbarn och har under de senaste tio åren haft fokus på familjebehandling i kommunal öppenvård. Jag har under dessa år vidareutbildat mig inom olika metoder för att kunna möta de olika behov av stöd som en familj kan ha. Vidareutbildningarna ger mig behörighet att arbeta som  bl.a. Nätverksledare, Marte meo terapeut samt leda föräldrautbildning i metoderna Komet och COPE.

I januari 2019 satte var det min tur att sätta mig i skolbänken igen. Jag är nu mitt uppe i att kombinera arbete med studier och vidareutbildar mig inom familjeterapi, Steg 1 på Socialhögskolan i Lund. Det är mycket spännande och jag ser fram emot vad allt det nya kan ge!

sara

Det är jag som är Sara Winter,

sommaren 2005 blev jag klar socionom och började min karriär på Individ och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun. I Staffanstorp stannade jag i tio år innan jag hösten 2015 började arbeta inom öppenvården i Malmö stad som familjebehandlare. Under mina år som socialarbetare har tonåringar och deras familjer varit i mitt fokus. Det är en ynnest för mig att bjudas in i deras orädda men ibland  vilsna och ängsliga värld. Att som förälder se sina små barn bli stora och välja sina egna vägar kan vara lika skrämmande och kännas lika vilset som för den sökande tonåringen.   I mitt arbete med familjer tar jag hjälp av bl.a metoder som KOMET och FFT.  Både Karin och jag har valt att främst arbeta med hela familjen och dess nätverk eftersom vi alla ingår i en helhet. Vår nätverksledarutbildning hjälper oss att arbeta i den riktningen, att se individen i ett större sammanhang.