diving-1600668_1280

Efter många år som familjebehandlare inom kommunal öppenvård har vi nu tagit steget ut i det okända. Under årens lopp som kollegor har vi över otaliga koppar kaffe ofta svävat ut i drömmarnas land för att under våren 2016 på allvar planera för att fortsätta vara kollegor fast på egna ben. Tillsammans bildar vi Herrlander/Svensson Familjefokus AB.

Familjefokus erbjuder nätverksmöten och SIP-möten, föräldrautbildning, familjebehandling samt föreläsningar. Vi förfogar i dagsläget inte över någon egen lokal. Vi kommer överens med er om var vi kan hålla möten. Vi utgår från Malmö och Eslöv.

Familjefokus vänder sig till dig som i din profession träffar barn och unga och deras familjer och till dig som förälder som behöver stöd i ditt föräldraskap. Kontakta oss för att diskutera på vilket sätt vi kan hjälpa just dig.

Efter många år som familjebehandlare inom kommunal öppenvård har vi nu tagit steget ut i det okända. Under årens lopp som kollegor har vi över otaliga koppar kaffe ofta svävat ut i drömmarnas land för att under våren 2016 på allvar planera för att fortsätta vara kollegor fast på egna ben. Tillsammans bildar vi Herrlander/Svensson Familjefokus AB.

Familjefokus erbjuder nätverksmöten och SIP-möten, föräldrautbildning, familjebehandling samt föreläsningar.Vi förfogar i dagsläget inte över någon egen lokal. Vi kommer överens med er om var vi kan hålla möten. Vi utgår från Malmö och Eslöv.

Familjefokus vänder sig dig som i din profession träffar barn och unga och deras familjer och till dig som förälder som behöver stöd i ditt föräldraskap. Kontakta oss för att diskutera på vilket sätt vi eller bäst kan hjälpa dig.