Konstruktivt föräldramöte i en digital tid

Vi hjälper dig!

Familjefokus brukar vara ute och föreläsa på föräldramöten för att prata om föräldraskap och hur goda relationer skapas i familjen.

Nu har vi gjort en film som du kan använda tillsammans med föräldrarna på din arbetsplats. Filmen fungerar lika bra att använda på ett fysiskt föräldramöte som ett digitalt föräldramöte.

I filmen tar vi upp de vanligaste frågorna som brukar komma upp på våra föreläsningar och är uppdelad i tre delar:

  • Hur kan jag bygga en god relation till mitt barn i vardagen - även när det är stressigt?
  • Vad är det som gör att barnet utvecklar en god självkänsla i stunder tillsammans med sin förälder?
  • Hur kan jag sänka konfliktnivån hemma?

Efter varje del i filmen finns diskussionsfrågor som föräldrarna kan diskutera i par eller mindre grupp, för att sedan återkoppla till den större gruppen.

Inför föräldramötet där filmen ska användas erbjuder vi ett digitalt möte med dig som ska hålla i mötet, där vi ger tips på hur ni kan få till en bra dialog med föräldrarna i samband med filmen.

Tillsammans med filmen kommer även ett skriftligt material till föräldrar och pedagoger.

Konstruktivt föräldramöte i en digital tid

Vi hjälper dig!

föräldrar sitter i soffan med laptop. Barnen busar i bakgrunden

Familjefokus brukar vara ute och föreläsa på föräldramöten för att prata om föräldraskap och hur goda relationer skapas i familjen.

Nu har vi gjort en film som du kan använda tillsammans med föräldrarna på din arbetsplats. Filmen fungerar lika bra att använda på ett fysiskt föräldramöte som ett digitalt föräldramöte.

I filmen tar vi upp de vanligaste frågorna som brukar komma upp på våra föreläsningar och är uppdelad i tre delar:

  • Hur kan jag bygga en god relation till mitt barn i vardagen - även när det är stressigt?
  • Vad är det som gör att barnet utvecklar en god självkänsla i stunder tillsammans med sin förälder?
  • Hur kan jag sänka konfliktnivån hemma?

Efter varje del i filmen finns diskussionsfrågor som föräldrarna kan diskutera i par eller mindre grupp, för att sedan återkoppla till den större gruppen.

Inför föräldramötet där filmen ska användas erbjuder vi ett digitalt möte med dig som ska hålla i mötet, där vi ger tips på hur ni kan få till en bra dialog med föräldrarna i samband med filmen.

Tillsammans med filmen kommer även ett skriftligt material till föräldrar och pedagoger.

Kontakta oss om du vill ha mer information om filmen och hur du använder den

info@familjefokus.nu
0733-720939 / 0734-416477