Marte Meo

av egen kraft

Marte meo är latin och kan fritt översättas med ”av egen kraft”. Metoden utvecklades under -70 och -80 talen i Nederländerna av Maria Aarts . I Sverige har metoden använts sedan 1990.

Marte meo bygger på att familjen har en frågeställning som de vill arbeta med, till exempel ”Varför bråkar vi ständigt och jämt?” Därefter kommer vi överens med familjen om att få filma dem i någon vardaglig situation, tex i lek eller måltid.

Efter det analyseras och redigeras filmen och de sekvenser som visar ett fungerande och utvecklande samspel klipps ut. Tillsammans tittar vi på filmklippen och pratar om vad som fungerar och vad de kan fortsätta göra och göra mer av för att minska tjafs och bråk.

Efter att ha arbetat med Marte meo i flera år är det tydligt vilken positiv effekt det har. Föräldrarna beskriver att de fått bättre självförtroende som föräldrar genom att fokus läggs på det som fungerar och kan på så sätt fortsätta att utveckla det. Marte meo är i dag en metod som är spridd över hela världen, där det ständigt pågår ett utvecklingsarbete över nya områden som det kan användas inom.

Är du nyfiken på metoden så titta in på martemeoforeningen.se