Kurator på förskolan

ett tidigt stöd till föräldrar och barn

Vi tycker att det borde vara lika självklart med kurator på en förskola som på en skola. Att kunna erbjuda föräldrar  stöd och hjälp när problemen uppstår är ett relativt enkelt sätt att förebygga att det lilla problemet växer sig stort.

Ibland räcker det inte enbart med samtal om föräldraskapet för att nå en hållbar förändring. Vi har möjlighet att använda oss av mer konkreta metoder som tex Marte Meo, som är en metod där man filmar samspelet mellan barn och förälder. Filmen används dels för att se vad som saknas i samspelet och dels lyfta fram det som fungerar. Marte Meo är en metod som ofta uppskattas av familjer då fokus är på det som fungerar.

Välkommen att kontakta oss för en diskussion kring hur vi kan möta just era behov.

IMG_4960