Handledning i grupp är ett forum där du som arbetar inom skola, förskola, äldreomsorg eller annan människovårdande verksamhet kan få tid att prata om och bearbeta sådant som påverkar dig i ditt arbete. I gruppen blir du lyssnad till, reflekterar, upptäcker alternativ, byter erfarenheter och åsikter.

Samtalen leds av mig, Sara Winter och alla deltagare har tystnadsplikt, dvs det som pratas om i gruppen hanteras med respekt och förs inte vidare till andra som inte är med i gruppen. 

En handledningsgrupp består av 5-10 personer som oftast träffas en och en halv timme varannan vecka under en längre tid. Hur länge gruppen skall pågå bestäms i regel i förväg,  2 - 4 terminer är vanligt.

Vid varje grupptillfälle presenterar en eller fler i gruppen ett ärende tex en elev, förälder, vårdtagare, kollega eller en händelse. Det kan vara en detalj som stört dig, någon eller något som väckt starka, obegripliga känslor som du har svårt att reda ut själv. Det som pratas om behöver inte vara aktuellt just nu, det kan vara händelser bakåt i tiden men som fortfarande ligger och stör.

Frågor och teman som kan komma upp i grupphandledning är t ex:

- Hur kan jag hantera min egen ilska, skam, rädsla gentemot en elev/förälder/kollega/vårdtagare?

- Varför reagerar jag på ett visst sätt i dessa situationer? Hur kan jag göra annorlunda?

- Underläge i förhållande till elev/förälder/vårdtagare/kollega

- Anmälan och hot om anmälan mot mig

- Jag är orolig för hur ett barn har det hemma, jag vet att jag måste men jag tycker det är obehagligt att anmäla till socialtjänsten, hur göra jag? Vad händer?  

 

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!  Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Tomas Tranströmmer