Familjesamtal

Stödsamtal till barn och föräldrar

Du som pedagog ser och hör mycket från både barn och föräldrar men känner säkert att du inte kan eller ska ta alla de där svåra samtalen. Familjefokus har lång erfarenhet av att möta familjer i olika situationer och är utbildade för att ta hand om de samtalen.

BIld av <a href="https://pixabay.com/sv/users/ponce_photography-2473530/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1445054">Aline Ponce</a> från <a href="https://pixabay.com/sv/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1445054">Pixabay</a>

Föräldramöten

på plats hos er, oss eller digitalt!

Vi hjälper er att ordna föräldramöte med innehåll som engagerar föräldrar och bjuder in till samtal om föräldraskap.

Vi pratar om grunden i alla relationer -tid tillsammans. Hur gör man tid tillsammans i vardagen? Behöver barnen gå till badhus eller lekland efter en lång dag på förskolan och orkar du som förälder verkligen det? Eller räcker det med att lägga puzzel en stund innan maten? Hur får vi barnen att lägga sig i tid och varför tjatar de så in i vassen?

 

Till dig som arbetar på förskola & skola

Vi måste prata om oron

Vi måste prata om oron är en föreläsning som riktar sig till dig som någon gång varit orolig för hur ett barn / ungdom har det hemma.

Vi vill skapa en diskussion i personalgruppen om vad ni kan göra för barnen och deras familjer. Vi hoppas att vi kan underlätta för er att på ett respektfullt sätt prata med föräldrarna om er oro.

Vi måste prata om oron tar upp frågor som när och hur en anmälan till socialtjänsten ska göras och vad som brukar hända när en anmälan är gjord. Tyngdpunkten i föreläsningen ligger dock på steget före en orosanmälan, dvs om och vad som kan göras innan.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en workshop där vi tillsammans fördjupar och övar på det svåra samtalet.

IMG_4905

Grupphandledning

Handledning i grupp är ett forum där du som arbetar inom skola och förskola, kan få tid att prata om och bearbeta sådant som påverkar dig i ditt arbete. I gruppen blir du lyssnad till, reflekterar, upptäcker alternativ, byter erfarenheter och åsikter.

Samtalen leds av mig, Sara Winter och alla deltagare har tystnadsplikt, dvs det som pratas om i gruppen hanteras med respekt och förs inte vidare till andra som inte är med i gruppen.