Vi tänker högt tillsammans

Familjefokus hösten 2018
Familjefokus hösten 2018

Välkommen till vår diskussionssida. Här provar vi ett för oss nytt sätt att kommunicera med er. Vi hoppas det kommer att bli ett levande forum där vi kan diskutera och tänka högt tillsammans. Vårt fokus är förstås familj och föräldraskap.

Vi granskar alla inlägg och kommentarer innan de läggs upp och förbehåller oss rätten att ta bort sådant som inte håller god ton.

Hur viktig är familjen för ett barn?

Den frågan hör jag ibland och jag svarar instinktivt att familjen är otroligt viktig. Familj som begrepp är laddat och det finns antagligen lika många definitioner av en familj som det finns familjer.
Familjen ser ut på olika vis och innebär olika mått av trygghet och närhet för alla barn men att familjen är betydelsefull råder ingen tvekan, om oavsett hur familjen ser ut. Alla barn behöver sin familj på något sätt även om vissa barn ska ha mer eller mindre begränsad eller helt avbruten kontakt med den. Vi som arbetar för att ge barnen en trygg uppväxt behöver lära känna familjen oavsett hur den ser ut och oavsett hur barnen haft det i familjen. Att lära känna familjen ger barnen en möjlighet att få behålla en del av sin historia, den hjälper oss och barnen att förstå varför till exempel vissa saker är svårare än andra.

En del av en helhet

Vi finns i ett sammanhang och för de flesta är familjen det sammanhang som är den närmsta och mest trygga platsen. För andra är familjen den närmsta men på intet sätt den mest trygga platsen. Vi som träffar barnen på förskolor, skolor, på fritidsgårdar och besöksrum hos polis eller socialtjänst, måste vara medvetna om att barnens närmaste sammanhang är deras familj. Oavsett hur familjen ser ut. Att vara medveten om att barnet ingår i ett större sammanhang innebär inte att pedagoger, poliser och andra ska göra sociala utredningar eller inleda terapeutiskt arbete. Det innebär att alla vi som möter barnen i vårt arbete försöker stanna upp och tänka till när barnet säger eller gör något vi inte förväntat oss.

Hela familjen i skolan

Du pratar med din elev som är någons son, någons bror, barnbarn, kusin. Dessa relationer har eleven med sig till dig i skolan. De påverkar honom hur han reagerar när han får en tillsägelse eller när han inte lyckas så bra som han tänkt sig. Omvänt möter eleven sin lärare som är någons make, pappa, bror, son, barnbarn, vän. Och dina relationer har du med dig till skolan. De påverkar dig i ditt arbete och hur du reagerar när eleven kallar dig “kuksugare” eller ger dig den där blicken. Du blir kanske rädd, eller arg? Du, dina kollegor och eleverna befinner er alla i ett större sammanhang. Ni är noder i varandras nätverk och ni påverkas av varandras relationer.  Så jag svarar på frågan igen, ja familjen är viktig. Barnet är en del av en familj och familjen är en del av barnet. Vi behöver vara medvetna om det för att förstå barnet. När vi förstår är det lättare att vara ett stöd och skapa trygghet utefter barnets behov.

Att be kollegan om hjälp

Det är inte enkelt att vara en trygg och pålitlig vuxen som varje dag träffar barn och unga och deras familjer. Det ställs höga krav på oss och vi behöver hjälpa varandra för att orka se och förstå allas behov. Vi har olika lätt för att be om hjälp och för vissa krävs det enormt mod för att vända sig till sin kollega och och säga att “jag tappade kontrollen med den eleven, hon retar gallfeber på mig, jag vet inte hur jag ska hantera henne”.  På arbetsplatser där regelbunden handledning finns, ökar chansen för att kunna be om hjälp. Handledning ger tillfällen då personalgruppen kan prata om det som är svårt och får hjälp att se och förstå elevens sammanhang och hur det är kopplat till pedagogens eller socialarbetarens sammanhang.

Är du intresserad av att läsa mer om hur relationer påverkar och påverkas av varandra kan jag varmt rekommendera att läsa “Systemteori i praktiken – konsten att lösa problem och nå resultat” av Oscar Öquist. Är du nyfiken på vad handledning är och hur det skulle kunna vara ett stöd för din arbetsgrupp kommer jag gärna till er för en presentation.

Sara Winter

sara.winter@familjefokus.nu

21 augusti, 2019
familjefokus.nu

Vad händer om vi sätter en gräns?

När jag är ute på föräldramöten och pratar med föräldrar om tid tillsammans och föräldraskap brukar jag säga att barn har svart bälte i att leka. De är redan från början utrustade med nyfikenhet och fantasi som gör att de enkelt kan förvandla vardagsrummet till ett rymdskepp, en fjärilspark eller till precis vad som helst. När små barn leker ska föräldrar inte lägga sig i och ta över leken, nej barnen kan leka helt av sig själva. Det föräldrar behöver göra är att följa med i leken utan att styra den, hjälpa barnen att sätta ord på vad de är med om tillsammans och att bara vara tillsammans. Det låter så enkelt men av erfarenhet vet jag att det enkla också kan vara det svåraste.

Psykisk ohälsa och stress
Jag sitter just nu och förbereder ett nytt möte med föräldrar och det slår mig att det jag tänker är enkelt, att följa med i de små barnens lek har blivit så svårt. Jag tänker på hur stressade många föräldrar är. Enligt folkhälsomyndigheten har det psykiska välmåendet minskat för alla åldersgrupper mellan 16-84 år men framförallt kan man se en ökning av psykisk ohälsa hos befolkningen mellan 16-44 år, under den tid då vi går in i vuxenvärlden, tiden då många bildar familj och blir föräldrar. Vad beror det på? Jag tror inte det finns ett svar på frågan såklart, det kan vara allt från att oroa sig för framtiden, att vara utan arbete, att ha för mycket arbete, att bli förälder, att vilja men inte kunna bli förälder, att vara en tillräckligt bra förälder, partner, vän och kollega. Hur är man det och vad förväntas av mig?

En studie som Ylva Odenbring, docent i pedagogik på Göteborgs universitet gjort visade att barns tid för fri aktivitet minskar. Barnen upplever sig stressade och säger i studien att om de får välja helst vill leka med kompisar men att de inte hinner det förrän på helgen då de är lediga. Långa dagar på förskola och fritids samt för vissa, idrottsaktiviteter på kvällarna gör att tiden för fri lek har minskat de senaste åren. Samtidigt kommer det rapporter både från Sverige och WHO om hur lite både barn och vuxna rör på sig och hur den stillasittande kroppen mår allt sämre både fysiskt och psykiskt. Till viss del kan vår brist på fysisk aktivitet kopplas ihop med vårt ökade skärmanvändande. Överläkare Anders Hansen har genom sin bok “Skärmhjärnan ” och sitt sommarprat i Sveriges radio P1, uppmärksammat hur stor del av vår tid vi lägger på att titta in i en skärm. Även riktigt små barn använder internet, var fjärde spädbarn, alltså barn upp till ett års ålder använder internet och från två års ålder är de inte längre passiva tittare utan skapar sitt eget innehåll, klickar sig från det ena till det andra.

Heta potatisar
Vad innebär detta? Hur ska jag förhålla mig till denna informationen och hur ska jag prata med föräldrar om gott föräldraskap? Föräldraskap är en het potatis, det finns ingen som inte har erfarenhet av föräldraskap och det finns ingen som inte har en åsikt.

Utifrån den kunskap jag har tagit till mig vet jag att hjärnan är densamma idag som för stenåldersmänniskan, den har inte utvecklats nämnvärt sedan vi var samlare och jägare. Våra kroppar är skapta för att röra på oss och vi är utrustade med känslor och förmåga att tänka. För att hela vår kropp ska lyckas utvecklas positivt behöver vi alltså använda den, vi behöver leka, röra på oss och vi behöver ha roligt. Vi behöver känna på saker och vi måste få känna känslor och få hjälp att förstå dem genom att sätta ord på dem.

Det är vi vuxna som ska hjälpa barnen att få tillgång till allt detta. Det är vårt ansvar att ge utrymme till lek och rörelse. Det är vi som ska hjälpa barnen att sortera i sina känslor, hjälpa dem genom att sätta ord på ilskan, sorgen och glädjen. Det är vi som ska vara med i barnens upplevelser, vi ska dela upplevelserna med dem och visa dem att det de känner är okej, varken farligt eller fult.

Du vet väl om att du är värdefull?
Vad händer om vi vuxna glömmer bort hur viktiga vi är för barnen?  Och vad händer om vi börjar prata om vuxnas ansvar att vara tillsammans med barnen, att följa med dem i leken och ta ledning i sådant som är lite svårare, tex att sätta gränser och stå fast vid dem? Jag undrar vad som skulle hända om föräldrar satte en gräns för både sin egen och sina barns skärmtid, skulle det bli mer tid över till annat då? Vad skulle vi få uppleva tillsammans då?

Jag är inte emot digitalisering och tycker att smarta telefoner och appar kan vara till mycket nytta för både vuxna och barn. Det jag skulle vilja är att vi börjar prata mer om är hur vi kan förhålla oss till den nya tekniken så att vi inte går miste om det som är livsviktigt, nämligen våra relationer och vår psykiska- och fysiska hälsa. 

Jag önskar att vi kan prata mer om hur viktiga och värdefulla föräldrar och andra vuxna i barnens närhet är. Det är vi som kan och ska ta ansvar för barnens framtida mående genom att koppla ner en stund för att få mer tid tillsammans, tid till lek, rörelse och andra roligheter. 

Sara Winter
18 augusti 2019

23 januari, 2018
familjefokus.nu

Tankar i januari

Januari, vad ska det vara bra för? Hur tänkte folk egentligen när de bosatte sig här i norra Europa? Mörkt, kallt, blött och allmänt trist. Det är lätt att bli modfälld när oxveckorna är här med allt vad det innebär av hårt arbete för att få ihop både jobb och fritid, samtidigt som både vuxna och barn däckar av diverse åkommor. Eländes elände. Så hur står vi ut? Är det så att vi biter ihop och kommer igen? Eller kämpar vi på och försöker hitta ljuset i mörkret? Dagarna är faktiskt något längre nu än för bara någon vecka sedan och lönen kommer om några dagar. Små små skillnader som märks så väl.

När vi är ute på föräldramöten och träffar föräldrar vill vi gärna uppmärksamma de små små skillnaderna som gör att föräldraskapet blir lite enklare och relationen till barnen blir bättre. Inte sällan vill vi vuxna se resultat direkt och vi förväntar oss att barnen tidigt ska förstå hur saker och ting ligger till. Barnen har en vilja och en strävan att göra rätt men det blir inte alltid som det var tänkt. Barnen behöver oss vuxna som guider och ressällskap för att hitta rätt här i livet. Vi vuxna behöver visa vägen och vi behöver tillrättavisa ibland. Men mest av all behöver vi uppmuntra alla de små små steg barnen tar i rätt riktning. På föräldramöten blir det ofta intressanta diskussioner kring uppmuntran och beröm, kan det inte bli lite för mycket av det goda? Får man ge beröm eller hämmar det mitt barn? Vilka gränser kan jag sätta och varför lyssnar mitt barn inte på mig?

Jag undrar om det är så att föräldraskapet är svårare för nutidens föräldrageneration än det var för säg, en, två generationer bakåt? Trots att det finns en uppsjö av information på nätet om föräldraskap upplever jag att många föräldrar är ganska ensamma och sökande i sin föräldraroll. För någonstans bland tyckare, tänkare och forskare behöver den enskilde föräldern hitta sin egen roll, sitt eget sätt att vara förälder på som passar just den enskilda familjen.

Som familjebehandlare talar vi sällan om för föräldrar hur de ska eller inte ska göra såvida barnet inte är i fara. När vi träffar föräldrar enskilt bjuds vi med på deras resa i föräldraskapet och vi hjälps åt att hitta en väg som passar just dem. Det är det som är finessen och det spännande med vårt yrke. Att inte vara mästare utan medresenär.

23 januari, 2018
familjefokus.nu

God fortsättning!

Ett år har gått och det har gått i en rasande fart tycker vi. Det startade i Vittskövle i november i fjor då vi träffade tio pedagoger för ett samtal om oro. Mötet i Vittskövle gav mersmak som tog oss ut på en resa runt om i Skåne, Halland och södra Småland för att träffa både pedagoger och föräldrar. Samtalen har handlat om föräldraskap och hur vi som föräldrar och personal kan se och finnas till hjälp för våra barn. Vi har även haft ett gott samarbete med Tingsryds kommun där vi haft uppdrag som familjebehandlare. 
Under året har vi utökat vår verksamhet så att vi från årsskiftet erbjuder handledning till yrkesverksamma socialarbetare, pedagoger och andra i människovårdande yrken. 
Ytterligare en nyhet för det kommande året är att vi kommer att kunna erbjuda familjesamtal, föräldrastödjande samtal och handledning i lokaler i centrala Malmö. 
Vi på Familjefokus vill tacka alla föräldrar, pedagoger och socialarbetare vi träffat under året och som genom ert stora engagemang  gett oss energi att fortsätta vår resa. Vi ser fram emot en spännande vår och hoppas på nya möten med både nya och gamla kontakter. Vi ses!/Sara och Karin

Från det ena till det andra
20 augusti, 2017
familjefokus.nu

Ny termin med nya utmaningar

Det är augusti och sommarlovet har redan tagit slut. Många har haft en fantastisk sommar och vill inte att den ska vara slut, andra har längtat tillbaka till skolstart med rutiner och aktiviteter tillsammans med klasskamrater och pedagoger. Precis som Ledin sjunger så är sommaren som bekant kort, och har man otur känns det som att den nästan regnar bort. Jag vill inte påstå att sommaren regnat bort men den kanske inte riktigt uppfyllde alla våra önskningar på en sommar. För oss på Familjefokus har vädret spelat mindre roll. Visst har vi haft lite ledigt men vi har också haft fullt upp med förberedelser inför höstens föreläsningar och möten med föräldrar och pedagoger runt om i Skåne, Halland och Småland. Till vårt första föräldramöte har vi fått frågan om vi kan prata om föräldraskap och konflikthantering. För oavsett hur mycket kärlek som än finns mellan barn och föräldrar så är relationen också kantad av små och stora konflikter som måste hanteras. Varför är det så? Går det inte att ha en relation utan konflikt? Är det ens eftersträvansvärt att leva ett liv utan konflikt?

I ärlighetens namn skulle det vara ganska tråkigt om det inte fanns konflikter, utmaningar, oenigheter, gräl eller vad vi nu väljer att kalla det. De flesta böcker vi läser, filmer och tv-serier vi följer är uppbyggda kring någon konflikt. Och vi älskar det! Vi grottar ner oss i kändisars konflikter och konsumerar tidningar, bloggar, twitter och instagram som vore de smågodis en lördagskväll. Andras konflikter sätter våra egna meningsskiljaktigheter i perspektiv. Och ja, konflikter finns i varje relation. Det som skiljer är på vilket sätt vi hanterar dessa konflikter och irritationsmoment, vilket vi lär oss genom hela livet, med start redan när vi är små. Vi har sett hur våra föräldrar bråkar, vi har bråkat med våra syskon och vänner och vi har haft konflikter med lärare och chefer.

 

Förutom  sina egna konflikter med  barnen ställs föräldrar ofta inför konflikter mellan syskon. Hur och när ska man agera?  Som förälder behöver man vara uppmärksam så att man kan rycka in och vägleda barnen om det går överstyr men man behöver inte nödvändigtvis avbryta grälet. Att ha syskon är rena rama träningslägret för konflikthantering. Det är tryggt att bråka med ett syskon eftersom man inte kan säga upp och förlora sitt syskonskap så som man kan riskera att förlora en vän. 

 

Det vi vet om konflikter är att de ofta uppstår när vi inte förstår varandra, när vi har olika förväntningar och när vi är trötta, hungriga eller stressade.  På en föräldrautbildning jag höll i för några år sedan berättade en förälder att han aldrig åkte hem från jobbet “på fastande mage”, alltid ett mellanmål i bilen för att inte drabbas av blodsockerfall och därmed vara mer mottaglig för den vanliga konflikt direkt i hallen där alla skor och jackor brukade ligga. Ett bra tips! Nu fortsätter vi jobba för att göra mötena med er meningsfulla och ser fram emot en massa tips på hur ni gör för att hantera konflikter i er vardag!

21 juni, 2017
familjefokus.nu

Det krävs en by…

Minns ni sommarplågan från 1970  “Mitt sommarlov” med Anita Hegerland? Hon var bara nio år när hon slog igenom med den låten. Jag var nog inte mer än sju år när jag fick just den singeln att spela på min lilla portabla skivspelare, ni vet, en sån där orange från Philips där man la på högtalaren som ett lock när man lyssnat klart. Som jag älskade den låten, jag tror aldrig jag lade på högtalaren, jag lyssnade liksom aldrig klart. Jag minns känslan av förväntan och längtan efter det långa härliga fria sommarlovet som låg framför mig. Mina sommarlov var precis så fantastiska som i Anitas visa. Alltså som jag minns dem så här i retrospektiv. Sol varje dag, alltid barfota, alltid smultron till frukost hos morfar och utflykter till skog och hav med hela familjen. Det var fint. 

Oceaner av somrar har gått sedan jag spelade sönder min Anita Hegerland-singel och under åren jag arbetat som socialarbetare har jag mött många barn som aldrig fått chansen att uppleva en “Anitasommar”. För många barn innebär sommar och ledighet en tid av oro och längtan. Längtan efter  vännerna på skolan, längtan efter rutiner och längtan efter regelbundna måltider. Åtminstone måndag till fredag. De föräldrar jag mött beskriver en oerhörd maktlöshet och skam över att inte kunna ge sin barn det de längtar efter. Att inte kunna ta ledigt för att åka till havet, att inte orka spela kubb och vara social. De föräldrar jag mött är inga onda föräldrar, de gör vad de kan för att få det att bli bra, för sig och sin familj. Precis som vi alla gör, förutsättningarna är bara lite olika. 

 

Det sägs att det krävs en hel by för att ta hand om ett barn. Jag tänker att det ligger en hel del i det men att det inte är så enkelt. Byn står kanske inte i spänd förväntan för att hjälpa till om man inte frågar och det är inte helt enkelt för föräldrar att be om hjälp. Det är så mycket skam och skuld kopplat till föräldraskap, det är något som vi förväntas kunna. Det kan vi inte, om vi inte haft goda förebilder som barn. Det är där jag tänker att du och jag kommer in i bilden. Det är vi som är byn. Det är vi som kan se ett barn som kanske behöver det lilla extra, eller barnets mamma eller pappa som tappat all ork och skulle ge sin halva arm om de fick luta sig mot dig en stund. Det kostar inga miljoner, ett hej hur mår du? Jag har plockat smultron, vill du smaka? 

 

Jag önskar att du får en fin sommar och att vi ses till hösten med nya krafter att ta tag i höstens utmaningar. 

Vi ses!

 

9 maj, 2017
familjefokus.nu

Hur svårt kan det vara?

Att vara förälder är nog bland det svåraste som finns. Åtminstone om man ska tro alla dem som är mitt uppe i vardagen och som just nu gör sitt yttersta för att få den att fungera och samtidigt vara den bästa föräldern de kan till sina barn.  Vi möter många föräldrar som vänder ut och in på sig själva för att leva upp till alla krav som upplevs finns på föräldrar. Kraven kommer delvis från den egna familjen men inte sällan hör vi om stressen över vad “andra” ska tycka eller tänka. Föräldraskap är tacksamt att ha åsikter om, vi har alla egna erfarenheter av föräldraskap genom att vi har föräldrar och kanske är vi någons förälder. Så hur svårt kan det vara? Ganska svårt.Och ganska enkelt. Det beror på hur livet rullar på runt föräldraskapet. Hur trivs jag på mitt jobb? Har jag ens ett jobb att gå till eller måste jag ständigt oroa mig för familjens ekonomi? Om jag har en partner, är hen rätt för mig? Mår jag bra i min relation?  Det är så mycket som spelar roll för hur föräldraskapet blir. Ibland blir det bara för mycket stress och strul som stör och då är det svårt att leva upp till bilden av den goda föräldern. Det är ett tufft jobb att leva upp till sina egna och andras krav på att ständigt vara på topp och aldrig misslyckas. Men det är okej att göra fel. Det är okej att inte orka säga nej till glass på en tisdag. Det fina med att vara förälder är att man också är en person, en människa som kan göra fel och som kan säga förlåt. “Förlåt att jag sa sådär, förlåt att jag skrek, kom vi börjar om”. 

 

Det är intressant att se att föräldrar har ungefär samma mål och liknande funderingar kring sitt föräldraskap oavsett om de bor på landsbygden eller i stan, om de kommer från Sverige eller har sitt ursprung i något annat land. Deras önskningar och strävan är densamma, att vara de bästa föräldrar de kan till sina barn.

 

När Karin och jag varit ute under våren och träffat föräldrar har vi förstått att det finns ett stort sug efter att få prata om föräldraskap och att få dela med sig av sina erfarenheter med varandra. Vi är glada över att få vara en del av det och hoppas att vi får fortsätta träffa föräldrar under hösten. Vi planerar för fullt just nu så fortsätt följa med oss på vår resa. Vi ses!

20 april, 2017
familjefokus.nu

Att visualisera och fokusera

Simrishamn
En pusselbit på väggen i Korsavadsskolans matsal

Tiden går så fort. Imorgon är det två veckor sedan en man tog en lastbil och i full fart körde in på Drottninggatan i Stockholm, där inget ont anande mammor, pappor, mor- och farföräldrar och barn var på väg mot en helt vanlig fredagskväll och helg. Den helgen blev ingenting som vanligt. Det som slog mig var hur många i min omgivning sökte sig till sina familjer, till sina nära och kära. När det hemska kommer nära är det skönt att backa hem, hem till familjen och dem som står oss nära och bara fokusera på det lilla sammanhanget och vårda de nära relationerna. Vi vet att inte alla har en nära relation till sin biologiska familj, att det finns många som saknar någon att kalla familj. Vi har en önskan om att vi med vårt arbete kan göra en liten skillnad för de barn som växer upp nu. Att de ska växa upp och känna sig älskade och att de har nära och kära som de kan kalla familj, som de kommer att backa hem till och vända sig till när det blir svårt och jobbigt i livet.

 

När vi i tisdags körde hem ifrån ett möte med pedagoger i Simrishamn pratade artisten Johanna Jansson på radion bland annat om hur hon genom att visualisera sin framtid, når sina mål och hur visionen sedan bit för bit  faller på plats. Det handlar inte om magi, det är bara en teknik för att lyckas som jag tror vi kan använda oss av i både stort och smått. Fundera på hur du vill vara som förälder, som pedagog eller vilken socialarbetare du vill vara. Sätt ett mål och gör de val som behöver göras för att nå dit. Det låter enkelt men det kan behövas lite träning. När vi startade Familjefokus hade vi två mål. Att använda vår kunskap om föräldraskap och relationer så att den kommer till nytta för barnen och deras familjer och samtidigt vill vi vara fria att styra över vår egen tid i större utsträckning. Genom visualisering och klart fokus på våra mål är vi nu på väg åt rätt håll. Visst stöter vi på patrull ibland, det där med tiden till exempel, den räcker inte alltid till. Men precis som det står  på väggen i Korsavadsskolans matsal, så försöker vi att se svårigheterna som lärdomar, vägen känns så mycket trevligare att resa på då. 

Önskar er en trevlig helg!

4 april, 2017
familjefokus.nu

Våren har kommit till Skåne

Familjefokus

Äntligen är våren här! Vilken skillnad ljuset gör för humöret och lusten att finnas! Det mesta blir vackrare och dofterna godare. Eller kanske inte alla dofter, har åkt förbi några (läs många) åkrar där bönder sprider något brunt som luktar fy och igår när vi rullade in i Trelleborg var det inte den salta doften av hav som mötte oss utan snarare den fisiga doften av tång. Men det gör inget för det hör till, det är våriga dofter och det är ljusa kvällar. Den ljusa tångdoftande måndagskvällen tillbringade vi i Parken i Trelleborg. En fin lokal med en scen! Vi fick veta att bl.a Povel Ramel stått på samma scen och att Pia Sundhage kommer imorgon. För dem är scener och rampljus vardagsmat men för oss var det nytt och lite ovant att stå sådär lite upphöjt men det gick bra. Ingen av oss ramlade ner och publiken, som bestod av pedagoger och skolsköterskor, bjöd på intressanta diskussioner och tankar kring barn och föräldrar och hur de på bästa sätt kan hjälpa dem när det är svårt.

Varje vecka möter vi pedagoger som gör ett fantastiskt jobb ute på förskolor och skolor. De berättar om sin vardag som består av hårt arbete med både glädje och svårigheter tillsammans med barnen. Som socialarbetare med familjefokus känns det tryggt att veta att vi är många i samhället som kan hjälpas åt när det krisar kring en familj. 
Ikväll åker en del av Familjefokus tillbaka till Viken och pratar om det svåra samtalet och om oro med pedagogerna där. Imorgon träffar vi föräldrar i Eslöv. Har vi sagt att vi älskar detta? Alla dessa möten, fantastiskt roligt!

Ha en fin vårdag, på återseende!

 

26 mars, 2017
familjefokus.nu

Mil efter mil

Familjefokus besöker Tävelsås

Ännu en vecka har gått och vi fortsätter vår resa ute på vägarna, tillsammans som kollegor och nya företagare. I veckan som gick fick för första gången besöka Tävelsås några mil utanför Växjö och åter igen fick vi samla upp hakan från marken när vi steg ur bilen och såg den vackra skolan och miljön den ligger i. Kan ni förstå att skolgården också är en liten badplats vid en insjö? Kan ni samtidigt förstå att det inte hänt att några ungar ploppat i vattnet utan att det varit enligt läroplanen? Vi hade lite svårt att tro det men det är sant. Vi träffade personal från både skolan och förskolan under eftermiddagen och pratade om och övade på att hålla i det svåra men viktiga samtalet när man är orolig för ett barn. Efter en god och skön paus fylldes samma matsal av engagerade föräldrar och under hela dagen hade vi utsikt över sjön. Det var en fin dag, vi kommer gärna tillbaka till Tävelsås! 
Vi fick uppleva fler premiärer än det vackra Tävelsås då vi inledde veckan som brukligt med en måndagskväll tillsammans med pedagoger för samtal om att ta upp oro. I måndags var vi i Åstorp, i deras fina hembygdsgård vid väderkvarnen. På temat “detta har vi lärt oss” antecknar vi att läsa hyreskontraktet. Noga. Om man gör det så vet man om det ingår toalettpapper, tvål och handdukar på toaletten eller inte. I Åstorp gjorde det inte det. Gissa om vi blev nervösa när besökarna började resa sig för att lätta på trycket, det fanns ca fyra rutor papper kvar! Tack vare en trevlig vaktmästare som råkade ha guidad visning av lokalen samtidigt som vi var där (ja det är sant, skriver om det en annan gång) löste sig toalettbekymret och vi kunde fortsätta med det vi hade tänkt från början. Åstorpspedagogerna var många så vi provade att låta dem diskutera i “bikupor” som vi fått tips om på någon utvärdering tidigare i vår. Det föll väl ut och diskussionerna blev många och intressanta. I Åstorp fick vi till och med applåder när vi avslutade. Vi tolkar det till vår fördel och inte som ett tecken på lycka över att få gå hem och hålla kväll!

Resan fortsätter imorgon med en tur till södra Småland på förmiddagen och avslutas imorgon kväll i Sövestads församlingshem. Hej så länge!

18 mars, 2017
familjefokus.nu

Från det ena till det andra

från det ena till det andra

Denna veckan har Familjefokus åkt från det ena till det andra och tillbaka igen. Vi startade i Hässleholm i måndags där vi mötte pedagoger i ett samtal om oro, omsorgsvikt och de dilemman pedagoger stöter på i sin vardag. I onsdags träffade vi föräldrar och personal på Nils Månssons friskola i Fränninge och igår startade vi upp ett samarbete med socialtjänsten i en liten Småländsk kommun som innebär familjebehandling. Efter en vecka som denna konstaterar vi att vi har världens roligaste jobb. Inte nog med att vi får se så många vackra platser och träffa fantastiskt engagerade föräldrar och personal, vi har även möjlighet att utveckla det vi är bra på och tycker om att göra. Att stå i centrum av ett större sammanhang som föreläsare är inte något vi älskar lika mycket båda två, men att vara en del av den dynamik som uppstår när deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och tankar är enormt spännande! Vi fortsätter vår resa nästa vecka då vi inleder i Åstorp för att senare åka på uppdrag i Småland där bl.a Växjö är ett stopp. Ha en fin helg!

Senaste kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *