Familjebehandling

förändring genom samtal

Familjefokus har i alla delar av sitt arbete goda relationer i fokus. När vi arbetar med föräldrar och barn och unga utgår vi från familjens unika situation och arbetar med det som är viktigt just här och nu. För oss är det en självklarhet att se familjen i det sammanhang den finns i och tillsammans arbeta för en positiv förändring tillsammans men den utökade familjen, skolan och andra privata och professionella som finns i och runt familjen.

Här kan du läsa om de metoder vi använder oss av i vårt arbete.

Marte Meo

av egen kraft

Marte meo bygger på att familjen har en frågeställning som de vill arbeta med, till exempel ”Jag vill att mina barn ska lyssna på mig”. Därefter filmar man familjen i vardagliga situationer såsom i lek eller måltider. Efter det analyseras och redigeras filmen och de sekvenser som visar ett fungerande och utvecklande samspel klipps ut. Filmklippen återges för familjen och det fungerande samspelet tydliggörs.

Efter att ha arbetat med Marte meo i flera år är det tydligt vilken positiv effekt det har. Familjen känner sig stärkt genom att fokus läggs på det som fungerar och kan på så sätt fortsätta att utveckla det.

Du kan läsa mer om metoden på martemeoforeningen.se

FFT

Funktionell Familjeterapi

FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med relationsförsvårande beteendeproblematik. Insatsen utvecklades under 1970-talet av psykolog James Alexander, USA, och används i Sverige sedan 1991.

FFT  riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 år som visar ett relationsförsvårande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Det kortsiktiga syftet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är syftet är att ungdomens relationsförsvårande beteende ska upphöra.

Familjebehandling med metoden FFT syftar till att åstadkomma en mer stödjande kommunikation och mer ömsesidigt samspel inom familjen.

Du kan läsa mer om metoden på FFT-Sverige och socialstyrelsen.se

Nätverksmöte

ett lagom annorlunda sätt att mötas

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in viktiga personer kring vuxna, barn eller en familj för att på så sätt ta del av varandras erfarenheter, åsikter och tankar om det som mötet gäller. Det är också ett tillfälle att prata om hur man bäst går vidare framåt. Vid ett nätverksmöte är det viktigt att det finns tillräckligt med tid att prata därför är det vanligt att vi avsätter två - tre timmar till mötet.

Ett nätverksmöte kan bli aktuellt när det finns olika myndigheter som t.ex. förskola, skola, socialtjänst sjukvård och psykiatri m.fl. som behöver samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt för den enskilda eller om det uppstått en konflikt mellan hem och skola.

Ett nätverksmöte är ett utmärkt sätt att tillsammans hitta nya sätt att samarbeta på så att det blir till gagn för individen och dennes familj.

Ett nätverksmöte är generellt sett inte ett beslutsfattande möte utan ska ses som ett forum där alla viktiga inblandade träffas och diskuterar hur de på bästa möjliga sätt ska samarbeta och även informera varandra om vem som gör vad och varför.

Du kan läsa mer om Nätverksmöten på Nätverkskompaniet.se eller se denna filmen godamoten.se. 

 

Precis som du och jag är olika kommer även varje möte och varje familjebehandling vara unik. Kontakta oss för ett första samtal för att lägga upp en plan för hur våra samtal ska komma att se ut. ⇒Kontakt

Familjebehandling

förändring genom samtal

Familjefokus har i alla delar av sitt arbete goda relationer i fokus. När vi arbetar med föräldrar och barn och unga utgår vi från familjens unika situation och arbetar med det som är viktigt just här och nu. För oss är det en självklarhet att se familjen i det sammanhang den finns i och tillsammans arbeta för en positiv förändring tillsammans men den utökade familjen, skolan och andra privata och professionella som finns i och runt familjen.

Här kan du läsa om de metoder vi använder oss av i vårt arbete.

Marte Meo

av egen kraft

Marte meo bygger på att familjen har en frågeställning som de vill arbeta med, till exempel ”Jag vill att mina barn ska lyssna på mig”. Därefter filmar man familjen i vardagliga situationer såsom i lek eller måltider. Efter det analyseras och redigeras filmen och de sekvenser som visar ett fungerande och utvecklande samspel klipps ut. Filmklippen återges för familjen och det fungerande samspelet tydliggörs.

Efter att ha arbetat med Marte meo i flera år är det tydligt vilken positiv effekt det har. Familjen känner sig stärkt genom att fokus läggs på det som fungerar och kan på så sätt fortsätta att utveckla det.

Du kan läsa mer om metoden på martemeoforeningen.se

FFT

Funktionell Familjeterapi

FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med relationsförsvårande beteendeproblematik. Insatsen utvecklades under 1970-talet av psykolog James Alexander, USA, och används i Sverige sedan 1991.

FFT  riktar sig till familjer med ungdomar i åldrarna 11–18 år som visar ett relationsförsvårande beteende eller har begått brott eller missbrukar. Det kortsiktiga syftet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är syftet är att ungdomens relationsförsvårande beteende ska upphöra.

Familjebehandling med metoden FFT syftar till att åstadkomma en mer stödjande kommunikation och mer ömsesidigt samspel inom familjen.

Du kan läsa mer om metoden på FFT-Sverige och socialstyrelsen.se

Nätverksmöte

ett lagom annorlunda sätt att mötas

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in viktiga personer kring vuxna, barn eller en familj för att på så sätt ta del av varandras erfarenheter, åsikter och tankar om det som mötet gäller. Det är också ett tillfälle att prata om hur man bäst går vidare framåt. Vid ett nätverksmöte är det viktigt att det finns tillräckligt med tid att prata därför är det vanligt att vi avsätter två - tre timmar till mötet.

Ett nätverksmöte kan bli aktuellt när det finns olika myndigheter som t.ex. förskola, skola, socialtjänst sjukvård och psykiatri m.fl. som behöver samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt för den enskilda eller om det uppstått en konflikt mellan hem och skola.

Ett nätverksmöte är ett utmärkt sätt att tillsammans hitta nya sätt att samarbeta på så att det blir till gagn för individen och dennes familj.

Ett nätverksmöte är generellt sett inte ett beslutsfattande möte utan ska ses som ett forum där alla viktiga inblandade träffas och diskuterar hur de på bästa möjliga sätt ska samarbeta och även informera varandra om vem som gör vad och varför.

Du kan läsa mer om Nätverksmöten på Nätverkskompaniet.se eller se denna filmen godamoten.se. 

 

Precis som du och jag är olika kommer även varje möte och varje familjebehandling vara unik. Kontakta oss för ett första samtal för att lägga upp en plan för hur våra samtal ska komma att se ut. ⇒Kontakt