Vi måste prata om oron

En workshop om det svåra samtalet

Att som socialtjänst ha goda relationer med skolor och förskolor är en förutsättning för ett gott samarbete för att se och uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Att skapa och uprätthålla dessa relationer tar tid, därför vill vi på Familjefokus samarbeta med er på socialtjänsten och erbjuder er att använda oss och vår erfarenhet i dessa kontakter.

Familjefokus har en väl inarbetad föreläsning med workshop "Vi måste prata om oron" som riktar sig till förskolor och skolor.

"Vi måste prata om oron" tar upp anmälningsskyldigheten och vad personalen kan förvänta sig när en anmälan är gjord.

I vår workshop pratar vi om hur samtal med föräldrar kan läggas upp. Hur gör man? Vem ska vara med? När ska man inte prata med föräldern om sin oro? Vad och när ska man anmäla? Vad händer efter en anmälan? Hur påverkas min relation till barnet och familjen?

Med vår föreläsning “Vi måste prata om oron” vill vi skapa en diskussion om vad personal inom förskola och skola kan göra för de barn och familjer de träffar där de känner sig oroliga för hur barnet har det.

Kontakta oss...