Tid tillsammans

Genom läsning och lek

Om hur du i din yrkesroll kan vara ett värdefullt stöd för att utveckla lek och läsning i familjer där det inte kommer av sig självt

Program

Sara Winter & Karin Herrlander
Varför har vi skapat denna konferensen?
Vi som arbetar med familjebehandling vet att tid tillsammans med barn är viktigt, vi vet också att högläsning främjar utvecklingen på många sätt. Föräldrar vars barndom inte innehöll lek och läsning har svårt att ge det till sina barn. För oss som arbetar med dessa barn och familjer är det en grannlaga uppgift att lära föräldrar att leka och läsa med sina barn.

Denna dagen kommer att ägnas åt föreläsningar hur vi lär ut lek och högläsning till föräldrar. Men det kommer också finnas utrymme att diskutera hur ett ökat samarbete mellan olika professioner kan se ut.

Anna Hellberg Björklund
Att främja lek och positiv samvaro – hur gör man?
I den här föreläsningen fördjupar vi oss i hur man som förälder kan leka med sitt barn och hur man har rimliga förväntningar och krav på leken med barn. Hur gör man när barnet inte verkar vilja? Vi fördjupar oss också i hur förskola, familjebehandlare och andra professioner kan stödja och främja lek och positiv samvaro i familjer utifrån sina respektive uppdrag.

läsa

Maria Heimer
Den betydelsefulla högläsningen
Högläsning och samtal om litteratur skapar en gemenskap där vuxna och barn delar något tillsammans. Man brukar också säga att läsa är att resa, och genom högläsningen ger barn och vuxna sig ut på otaliga resor tillsammans i böckernas värld. Högläsningen lägger samtidigt en betydelsefull grund för barnets språkutveckling och för dess fantasi och lek. Hur kan vi fånga barns intresse för högläsning och hur kan vi tillsammans samtala om det lästa? Hur kan vi skapa högläsningsbroar mellan förskola, hem, familjebehandlare och andra professioner? Det är några frågor som Maria Heimer utgår från i föreläsningen. Hon ger också exempel på böcker att läsa högt och samtala om tillsammans.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som möter familjer med barn upp till 12 år i din roll som famijebehandlare, socialsekreterare, pedagog, personal inom förskola och skola

När?

16 november

kl 9:00 - 16:00

 

Var?

Medborgarhuset i Eslöv
Kyrkogatan 1

 

Kostnad

1295 kr exkl. moms
Avgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch

Varmt välkommen, vi ser fram emot att ses i november!

Det är oss du kommer träffa!

Sara och Karin

Sara Winter & Karin Herrlander
är socionomer och familjeterapeut/familjebehandlare. Tillsammans driver de Familjefokus där de i huvudsak arbetar med familjebehandling och parterapi. Karin och Sara föreläser också på förskolor och skolor om föräldraskap i samband med föräldramöten samt utbildar personal hur man kan prata om den oro man kan ha för vissa barn.

 

Anna Björklund Hellberg

Anna Hellberg Björklund är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Anna föreläser, handleder och skriver i sitt eget företag förskolepsykolog.se. Anna har bland annat skrivit böckerna Psykologi i förskolans vardag, Traumamedvetenhet i förskolan och Föräldrasamverkan i förskolan.

Maria Heimer

Maria Heimer är föreläsare och författare. Hon har bland annat skrivit Den betydelsefulla högläsningen, Högläsning i praktiken och Läsningens magi. Tidigare har hon bland annat arbetat som utvecklingspedagog och då samarbetat med öppna förskolan, barnhälsovården, familjebehandlare, barnbibliotekarier och förskolor.