Våra tjänster

För företag

Familjefokus arbetar med relationer på arbetsplatsen och i privatlivet för att förebygga negativ stress och dåligt mående.

För PRIVATPERSONER

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån

För skola

Till dig som arbetar på förskola eller skola erbjuder vi föräldramöten, föreläsningar och handledning till personal samt stödsamtal till föräldrar.

För SOCIALTJÄNST

Använd oss som ett komplement till er öppenvård. Vi har inga långa väntetider och tar emot alla typer av familjer. Omfattning och utformning av insats varierar beroende på familjens behov.

Det krävs en by…

Det krävs en by…

Har du hört ordspråket “Det krävs en by för att uppfostra ett barn”? Jag tycker om det, det förmedlar att vi inte behöver vara ensamma i svårigheter, vi kan hjälpas åt i stort och smått för att klara av livets olika utmaningar. Ta det här med att vara förälder till exempel. Handen på hjärtat, hur enkelt är det? Det kan tyckas vara enkelt att vara vuxen och att vara förälder men det finns så mycket som ställer till det! Allt från ditt mående och dagsform, till familjens ekonomi, hur du har det på ditt arbete, hur du och din partner har det tillsammans. Allt spelar roll och påverkar i någon mån hur du är som förälder just nu. Därför tycker jag att det är en fin tanke att det krävs så många fler än en person, du eller jag, för att det ska bli bra för våra barn.

När du eller jag inte räcker till finns det någon annan i vår närhet som kan stötta upp. Kanske är det någon på förskolan som ser att vi har det kämpigt? Eller en granne som är snäll och ringer till oss för att stämma av om allt är ok eller om vi behöver hjälp när han ser att uppfarten belamras av cyklar och epatraktorer och att glada tonåringar flockas på trappen.

Föräldraskapet är svårt för alla ibland och jag skulle önska att vi var lite snällare mot oss själva och varandra. Jag menar snäll på så sätt att vi vågar be varandra om hjälp. En förälder som kämpar på i ensamhet tills energi och ork sinar, är tillslut inte en lysande förälder.

Barnen behöver föräldrar eller andra nära vuxna som orkar se och vägleda, trösta och ta ansvar, för att så småningom själva växa upp till trygga vuxna. Min erfarenhet av att be om hjälp, både privat och i mitt arbete tillsammans med familjer, är att det sällan blir kalla handen från den som får frågan om att hjälpa till. De flesta vill gärna vara till hjälp om de har möjlighet. Att vara ett stöd kan vara allt från att ge ett råd om man får frågan, eller ställa upp med att hjälpa till att skjutsa till träningen eftersom vi ändå ska åt samma håll, eller låna ut en resesäng eller till och med en stunds barnpassning! 

Jag hoppas att du vågar be om hjälp när du behöver. Vem skulle du vända dig till? Någon vän? Granne? Släkting?