Våra tjänster

För företag

Familjefokus arbetar med relationer på arbetsplatsen och i privatlivet för att förebygga negativ stress och dåligt mående.

För PRIVATPERSONER

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån

För skola

Till dig som arbetar på förskola eller skola erbjuder vi föräldramöten, föreläsningar och handledning till personal samt stödsamtal till föräldrar.

För SOCIALTJÄNST

Använd oss som ett komplement till er öppenvård. Vi har inga långa väntetider och tar emot alla typer av familjer. Omfattning och utformning av insats varierar beroende på familjens behov.

Vem är du och varför då?

Vem är du och varför då?

Visst är det spännande att fundera över vem man skulle varit om man växt upp och befunnit sig i ett helt annat sammanhang? Vem vore du utan dina föräldrar och dina släktingar? Vem vore du utan dina vänner, ditt lag eller dina kollegor? Tänk om jag växt upp i ett annat land, ett land med ständig sommar, i ett land utan snö. Tänk om jag aldrig fått uppleva utflykter i vårvintern eller kurat skymning om hösten efter skolan på eftermiddagarna. Vem skulle jag varit då?
Kultur, språk, utbildning och dina erfarenheter påverkas av hela ditt sammanhang. Familjen är den första grupp som ger oss ett sammanhang och som är de personer som har stor påverkan på oss och våra val, oavsett om familjen är en positiv grupp som ger oss trygghet och omsorg eller om den tvärtom gör oss otrygga och rädda. Vi påverkas av dem som står oss nära och ju äldre vi blir desto fler människor befolkar vårt nätverk av personer, som på ett eller annat sätt påverkar vilka vi blir och vilka val vi gör.

Karin och jag är socionomer med vidareutbildning för att kunna arbeta med familjer som av olika anledningar är i behov av stöd och hjälp. Någon familj vill ha hjälp med en tonåring som de tappat kontakt med, en annan familj vill ha hjälp med att få ner konfliktnivån som de upplever alltför hög och jobbig, en tredje familj behöver hjälp att fortsätta leva som familj efter en separation, en familj i nytt format på olika håll och eventuellt med nya familjemedlemmar. Det som slår mig när jag träffar familjer eller för den delen när jag är tillsammans med min egen familj, är att ju mer vi lär oss om varandra och våra bakgrunder, desto bättre kan vi förstå oss själva och våra familjemedlemmar. När jag vet vad min partner eller mina barn behöver kan jag lättare förstå varför de reagerar si eller så.

Familj på utflykt

Det första steget mot att lära känna och förstå varandra är att prata med varandra. Det kan låta löjligt enkelt att prata med varandra, men för många är det svårt. Stress och slentrian kan vara hinder för samtal men även våra olika bakgrunder spelar roll för hur vi har det i våra relationer. För är vi inte vana vid att prata och berätta om vad vi behöver, vad vi längtar efter eller vad vi tänker och känner, är det inte självklart att börja göra det, ens med sin närmaste familj. För att våga öppna upp och prata om sig själv behöver det finnas någon som kan ta emot det som sägs, någon som lyssnar och som kan förstå eller som vill försöka förstå.

Hur pratar ni med varandra i din familj? Är det tillräckligt tryggt för er att prata om vad ni behöver, hur ni mår? Vad behöver du för att känna dig trygg som förälder eller i relation till din partner?

Känns det svårt att tänka på dåtiden eller är det svårt att hantera nutiden tillsammans med din partner eller familj finns det många som kan hjälpa dig med det. Familjefokus är en privat samtalsmottagning dit du kan vända dig för rådgivning och samtalsstöd av olika slag. Om inte vi kan ge dig rätt stöd hjälper vi dig att hitta något som passar. Ring oss så tar vi det därifrån

//Sara Winter