Våra tjänster

För företag

Familjefokus arbetar med relationer på arbetsplatsen och i privatlivet för att förebygga negativ stress och dåligt mående.

För PRIVATPERSONER

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån

För skola

Till dig som arbetar på förskola eller skola erbjuder vi föräldramöten, föreläsningar och handledning till personal samt stödsamtal till föräldrar.

För SOCIALTJÄNST

Använd oss som ett komplement till er öppenvård. Vi har inga långa väntetider och tar emot alla typer av familjer. Omfattning och utformning av insats varierar beroende på familjens behov.

Filmen till förskolor

Filmen till förskolor

När Karin och jag pratar om vårt arbete undrar vi inte sällan ”vad håller vi på med egentligen?” Ta den här filmen till exempel. Att sätta sig i en filmstudio är inget någon av oss hade i tankarna när vi för x antal år sedan studerade till socionomer. Jag ska förklara lite närmare hur det hela kommer sig att vi tog kontakt med Dexera Creative Agency som hjälpte oss med filmen, och att det nu faktiskt finns en film som används på förskolor när de vill ha material till sina föräldramöten.

Familjefokus har under alla år vi varit verksamma, vilket i år 2023 är sju år, varit ute på förskolor och skolor för att prata om föräldraskap. Vårt mål är att på ett enkelt vis prata om hur föräldrar i vardagen kan göra för att bygga en stark relation till sina barn och med det även en stark självkänsla hos varje barn. Genom att läsa tillsammans, leka och vara tillsammans i vardagen lägger föräldrar grunden till en trygg relation som håller även när det blir svajigt och vardagens tjafs dyker upp.

Dessa föräldramöten tog helt stopp i mars 2020.  Jag kommer inte skriva varför, men det tog stopp. Visst gjorde vi några digitala föräldramöten men vi tycker det var svårt att nå ut. Vi fick ingen känsla av kontakt med deltagarna. Dels berodde det antagligen på att vi inte var vana men oavsett det var det svårt för oss att skapa engagemang för en grupp föräldrar när vissa kameror var avstängda, uppkopplingen strulade, djur som deltog och andra saker som pockar på uppmärksamhet i deltagarnas hem.

Det var i den vevan Karin fick idén om att vi borde prova göra en film där vi spelar in vårt föräldramöte och levererar den tillsammans med en handledning till personal på förskolor. Då blir det en mix av digitalt och live. Personalen på förskolan är de som är mötesledare och som håller i alla diskussioner.

Vi ville inte att jag och Karin bara skulle stå rakt upp och ner och prata in i kameran, vi ville ha det mer som ett samtal och vi bjöd därför in några föräldrar som vi känner och frågade om de ville vara med.  Det resulterade i att två engagerade pappor gick in i studion tillsammans med oss och hjälpte oss att genomföra vår idé om ett samtal om föräldraskap. Visst var det närvåöst och spänt i början men jag tycker nog att vi lyckades slappna av tillräckligt så att det faktiskt blev ett sådant samtal om föräldraskap som vi önskade.

Så nu när vi tittar på filmen kan vi konstatera att den ligger helt i linje med allt annat vi gör, vi vill nå ut till föräldrar att allt de gör spelar roll och att deras tid tillsammans med sina barn är guld värd. Det gör vi med denna film. Men i stunden när vi satt i studion kändes det en aning udda. ”Vad håller vi på med?”