Våra tjänster

För företag

Familjefokus arbetar med relationer på arbetsplatsen och i privatlivet för att förebygga negativ stress och dåligt mående.

För PRIVATPERSONER

Att det uppstår bekymmer och svårigheter i en familj är normalt, men ibland är svårigheterna så stora att man kan behöva ta hjälp utifrån

För skola

Till dig som arbetar på förskola eller skola erbjuder vi föräldramöten, föreläsningar och handledning till personal samt stödsamtal till föräldrar.

För SOCIALTJÄNST

Använd oss som ett komplement till er öppenvård. Vi har inga långa väntetider och tar emot alla typer av familjer. Omfattning och utformning av insats varierar beroende på familjens behov.

Hinner du avsätta en kvart om dagen med ditt barn?

Hinner du avsätta en kvart om dagen med ditt barn?

Om svaret är ja kan den kvarten ge er så mycket mer än en fin stund tillsammans. För det är genom tid tillsammans ni bygger en relation som håller även när det vankas tjat och oroligare stunder. Testa!

Att vara tillsammans i vardagen ger både dig och ditt barn många fördelar. Det finns studier som visar att i familjer där föräldrar leker tillsammans med sina barn är konflikterna färre och mindre intensiva. Bara den faktan borde räcka för att göra de flesta föräldrar nyfikna på att testa avsätta 15 minuter per dag för att vara tillsammans med sitt barn.

Men inte nog med att det blir lugnare hemma, när ni är tillsammans övar ni på just det, att vara tillsammans. Barnet lär sig hur det går till att leka eller spela spel med andra. Ibland vinner man, ibland vinner man inte. Den lärdomen tar barnet med sig till sina kompisar på förskola och skolan och klarar av att leka och spela där tillsammans med andra barn och vuxna. Och vips har barnet även fått en härlig känsla inombords av att vara en person som andra vill vara tillsammans med.

Så 15 minuter tillsammans i en lek, ett spel är väl investerad tid eftersom det ger en fin relation, goda minnen, självkänsla och erfarenhet av att vara tillsammans med andra.

Titta gärna på filmen här, den visar ett exempel på en mamma som spelar spel med sin son. De skrattar och delar en fin stund tillsammans det är enkelt men innehåller de viktigaste ingredienserna för att underlätta för en fin stund.

Sätt igång spelet. Hur gör man? Vilka regler har vi? Vem börjar? När är det slut? Hur länge ska vi hålla på?

Under tiden spelet är igång sätter mamman ord på det som händer och kommer med glada tillrop och uppmuntran med både ord och ljud. Det går av sig själv, antagligen inget hon tänker på eller iscensätter men det är en viktig del av samspelet. Det gör händelser begripliga och bidrar till glädjen runt bordet.

Plocka fram ett spel som tar lagom mycket tid för er just idag och ha kul tillsammans – Lycka till!